توانبخشی پس از سکته مغزی: گفتار درمانی

1,936
پس از سکته مغزی، آن است که مشترک برای مردم به مشکلات شناختی، از جمله تغییر در توجه / تمرکز، حافظه کوتاه مدت، حل مسئله، مهارت های برنامه ریزی / سازمان و مهارت های استدلال. بیمار در این فیلم، جو، در حال تکمیل یک دوره گفتار درمانی به بهبود این مهارت ها.
pixel