تعریف خطوط موازی توسط رئیس بانک مرکزی

250
تعریف علمی دو خط موازی! ایشون رییس بانک مرکزی هستن
pooyan art 49 دنبال کننده
pixel