ریاضی پایه هشتم - تجزیه عبارت‌های جبری

4,682
4,682 بازدید
اشتراک گذاری
آموزش تجزیه عبارت‌های جبری توسط خانم سمیه‌سادات میرمعینی و آقای محسن امیری از شبکه آموزش 22 خرداد 99 - دبیرستان نوایی: http://navaeeschool.ir
pixel