جلسه اول کلاس آموزش مداحی - بخش سوم

3,882

در این بخش استاد یعقوبیان در مورد نیازهای اساسی مداحی مواردی را ذکر کردند 1-آشنایی با ادبیات عرب 2-آشنایی با صداسازی و بهداشت حجنره شناخت شعر و مواقع استفاده از انواع اشعار و ...