فیلم ابدهی شناور چینی 86متری دو اینچ مهندس ناصری 09150855386

52
52 بازدید
اشتراک گذاری
فیلم ابدهی پمپ اب شناور چینی دو اینچ 86متری تبدیل به یک اینچ شده عمق چاه 35متر انواع شناور و پمپ اب ایتالیای چینی ایرانی انواع تجهیزات خورشیدی ،پمپ اب خورشیدی پنل و اینورتر پمپ خورشیدی مهندس ناصری 09150855386 05837221272
pixel