نجات معجزه‌آسای زنی در ایستگاه متروی بوئنوس آیرس

211
غش کردن یک مرد در سکوی شلوغ متروی بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین موجب شد که او سهوا زنی را به داخل مسیر مترو پرتاب کند.// مسافران تلاش کردند تا هرجور شده جلوی برخورد این قطار با زن حادثه دیده را بگیرند.[یورونیوز] @RaaviOnline
pixel