پیوند استخوان در ایمپلنت|کلینیک مدرن

66

یکی از بخش های مهم در کاشت ایمپلنت پیوند استخوان است. پیوند استخوان و بازسازی استخوان مرحله ای بسیار حساس در پروسه ایمپلنت است. با ما همراه باشید https://dmcc.pro/video/vimplant-bone-graft/