دور موتور رو توی موبایل ببینید! (موبیکار)

571
موبیکار این امکان رو به شما میده که با استفاده از موبایلت بتونی اطلاعاتی که توسط سنسورها به کامپیوتر ماشینت میره رو ببینی! مثلاً دور موتور، سرعت خودرو یا حتی تک تک چرخ ها، دمای آب و هر چی که ماشین برای کارکردش اندازه گیریش میکنه.
pixel