شیشه ماهی: Atherina boyeri

72

شیشه ماهی (Atherina boyeri)، گل آذین ماهی یا ماهی پهلونقره ای از ماهیان آب های لب شور و شیرین شمال ایران است. این ماهی حداکثر 20 سانتیمتر می شود و از این رو جزو ماهیان با ارزش اقتصادی نیست و تنها ارزش اکولوژیک دارد. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/caspiansea/Atherina-boyeri.html