حذف رنگ وتصفیه پساب های صنعتی

47
کارگردان:آمنه وزیری راد / نویسنده:آمنه وزیری راد / فیلم بردار:آمنه وزیری راد / تدوین گر:محمد امین عینی پور / بازیگران:محمد امین عینی پور / شهر:قم / پایه:یازدهم
pixel