مراحل یادگیری، بخش سوم

134

خانم نوشین میرافضل- روانشناس(مشاور فردی و خودشناسی )- کلینیک مددکاری و مشاوره همراز مشاوره ازدواج ، مشاوره روانپزشکی- مشاوره خانواده و روابط زناشویی- برگزاری کارگاه های آموزشی- مشاوره تخصص کودکان و نوجوانان - آدرس سایت: http://clinic-hamraz.com/