چگونه شکرگزاری دریچه رحمت و برکت را در زندگی می گشاید؟!

1,271
در این کلیپ محمد افلاکی مدرس پاکسازی کوانتومی راجع ناشکری صحبت می کند و همچنین به یکی از بزرگترین گناهان خود اعتراف می کند و از خدای مهربان بابت این گناه بزرگ طلب بخشش می کند؛ این نگرش را می توانیم در زندگی خود تعمیم دهیم و متوجه شویم که " چرا هر چی سنگه ماله پای لنگه " و اینکه چرا گاهی اینقدر در زندگی مان داریم لنگ می زنیم؟ و اینکه دوای درد امروز ما چیست که می تواند دریچه های رحمت را به سوی ما بگشاید
pixel