داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات

نشست «رویکرد تعاملی و تجربه کاربری نرم افزارهای اطلاع رسانی »

44
نشست رویکرد تعاملی و تجربه کاربری نرم افزارهای اطلاع رسانی با حضور جناب آقای مهندس حسین رزاقی و سرکار خانم دکتر الهام السادات الوانکار و سرکار خانم دکتر شهرزاد مقصودی نسب در 20 اردیبهشت 1400 برگزار شد. محور اصلی صحبت بر اساس تجربه کاربر در وبگاه و نرم افزار کتابخانه و رویکرد تعاملی در طراحی کاربر محور بود.
pixel