ساخت صفحه login مدیریت با ASP.NET - جلسه چهارم

798

در این ویدئو آموزشی آنلاین به ساخت صفحه login برای مدیریت و ارتباط با دیتا بیس sql و مباحث امنیتی برای جلوگیری از دسترسی مستقیم با ASP.NET می پردازیم.

دوره سرا
دوره سرا 263 دنبال کننده