ریاضی هفتم ( تدریس فصل اول صفحات 4 و 5 قسمت اول )

698
majid_7397 8 دنبال‌ کننده
698 بازدید
اشتراک گذاری
این ویدئو شامل مروری بر صفحات 1 تا 3 و بررسی سوال 1 از صفحه 4 می باشد
majid_7397 8 دنبال کننده
pixel