وَس چیست و چرا پایان یافت؟

345
در گام اول پایان وس، اپراتورها ملزم شدند تا طی یک هفته به مشترکین اعلام کنند در سه سال گذشته چه مبلغی از آنها برای خدمات ارزش افزوده به جیب شرکت‌های واسطه رفته است.// اما از VAS چه می‌دانیم؟
pixel