افتتاح 34 پروژه عمرانی در دانشگاه فنی و حرفه ای

197
افتتاح 34 پروژه عمرانی در دانشگاه فنی و حرفه ای به ارزش چهارصد و هفتاد و یک میلیارد و ششصد و ده میلیون ریال با زیربنایی بالغ بر ۳۳۶۰۲ متر مربع
pixel