ارتودنسی دیمون | دکتر داوودیان

922

می دانستید تا پایان عمر دندانهای جلویی پایین خصوصا در خانم ها، همچنان تمایل به نامرتب شدن دارند؟ قبل وبعدارتودنسی نامرتبی دندانی شدید پایین بدون کشیدن دندان به کمک سیستم دیمون www.dr-davoudian.com www.mihanortho.com