نقش xylitol در پیشگیری از پوسیدگی دندان

505

این ویدیو از سری ویدیوهای «کاکرین موجب تغییر می شود» به یکی از مرورهای کاکرین اشاره دارد که به نقش فراورده های حاوی Xylitol در پیشگیری از پوسیدگی دندان در کودکان و بزرگسالان پرداخته است. این مطالعه که در مارچ ۲۰۱۵ توسط گروه بهداشت دهان کاکرین منتشر شده شواهدی ارایه نموده که فراورده های حاوی زایلیتول و فلوراید در مقایسه با فراورده های حاوی فلوراید اثر بیشتری در پیشگیری از پوسیدگی دندان دارند.

روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel