طراحی لبخند با سیستم دیجیتال دندانپزشکی|کلینیک مدرن

62

افزایش دقت و سرعت و کاهش هزینه های زیبایی دندانی بابکاگیری سیستم دیجیتال در دندانپزشکی ویدیو فوق توسط تیم درمانی آموزشی مدرن ترجمه و دوبله گردیده است ویزیت و چکاب تمام دندان ها رایگان می باشد درصورت تمایل روی لینک زیر کلیک کرده و نوبت آنلاین بگیرید. https://dmcc.pro/services-2/veneer-composite/

pixel