یادمان پرندگان در باغ مجسمه

168

مجسمه «دو پرنده» اثر محمدرضا حكیمی كه با جنس برنز در مجموعه باغ مجسمه ایرانشهر قرار دارد نوعی نگاه هنرمندانه به محیط زیست شهری را در برابر مخاطبان قرار می دهد.

۴ سال پیش
# هنر
#