مصاحبه شبکه خبر با شرکت دانش بنیان مهندسی پداس(پارس دانش الکترونیک سها)

301
شرکت دانش بنیان مهندسی پداس(پارس دانش الکترونیک سها) طراح انواع گیت کنترل تردد-گیت کنترل تردد شیشه ای - گیت کنترل تردد میله ای - گیت کنترل تردد باله ای - انواع کارتخوان - قرائتگر کارت مایفر-بارکدQR-اثرانگشت و نرم افزار کنترل تردد پرسنل و ارباب رجوع و میهمان
pixel