شهرستان تاکستان - قزوین

2,599
شهرستان تاکستان یکی از شهرستان های استان قزوین ایران است. مرکز این شهرستان، شهر تاکستان است. نام تاتی این شهر سیادن است که پیش از تأسیس فرهنگستان ایران در منابع فارسی با همین نام آمده است. شهرستان تاکستان پرجمعیت ترین منطقه تات نشین ایران و جهان است. خرمدشت، اسفرورین، نرجه و ضیاءآباد دیگر شهرهای شهرستان تاکستان هستند.
pixel