داغترین‌ها: #جام ملت های اروپا

برای انجام تحقیقات بازار چه مسیری باید طی شود؟- سینا شفیع زاده

366
الوبیزنس 304 دنبال‌ کننده
اولین و یکی از مهمترین گام ها در این مسیر، طراحی پژوهش است. چرا که بدون طراحی داده ها و نتایج نمیتوانند اعتبار کافی را داشته باشند. در کار کمی باید از پرسشنامه هایی که دارای روایی و پایایی هستند، استفاده کرد. در روش کیفی اما الزاما ابزار پرسشنامه ای وجود ندارد و می توان از محتواهای شبکه های اجتماعی، ویدئو و مصاحبه استفاده کرد تا اطلاعات را صورت بندی کرد. توضیحات مفصل تر در این باره را از زبان آقای شفیع زاده بشنوید.
الوبیزنس 304 دنبال کننده
pixel