آموزش 28- تکه دوزی با طرح بسیار زیبا از نقوش اسلامی

7,214

http://www.youtube.com/watch?v=bDV0hny_FEE