تقویت سیستم ایمنی بدن با یوگا (سطح پیشرفته)

4,890
همه ورزش ها موجب تقویت سیستم ایمنی بدن و بنیه و قوای جسمی می شوند، یوگا با رویکرد ذهنی و روان تنی، علاوه بر اینکه جسم را پاکیزه و قوی می کند، با رفع استرس ها و نگرانی ها و ایجاد آرامش، سیستم ایمنی را دو چندان بهبود می دهد. این مجموعه ویدیو اختصاصی برای تقویت سیستم ایمنی و قوای جسمی طراحی و اجرا گردیده است و با تقویت قوای بدن و سیستم ایمنی، از بسیاری بیماری ها پیشگیری می نماید. شاد و تندرست باشید آموزش انلاین یوگا در سایت یوگای سینا www.sinayogaonline.com
pixel