اسکلروتراپی- تزریق

14,104

روش درمانی متدول برای حذف رگهای عنکبوتی واریس لطفا برای کسب اطلاعات جامع به سایت کلینیک درمان واریس دکتر مهرداد اقدسی www.iranvein.com مراجعه فرمایید.شماره تماس کلینیک: 7-02122819276