قطعه ای از پارلمان - 1 ریاست نخستین مجلس شورای اسلامی

396

در اولین مجلس شورای اسلامی،آقای هاشمی رفسنجانی با 146 رای از 196 رای نمایندگان مجلس برای ریاست مجلس از بین چهار کاندیدا انتخاب میشود-برنامه تلویزیونی #کاخه