برگر کینگ | همبرگر کباب شده با نور خورشید

218

در این کمپین تبلیغاتی اد ایج (AdAge) که به سفارش شرکت برگر کینگ آماده شده است، برگر کینگ گرمای سوزان کویت را به یک تجربه سر گرم کننده تبدیل کرد که در آن با استفاده از نور خورشید همبرگر های بزرگ و ویژه (Whopper) را کباب می کند. برگر کینگ این همبرگر را

مجله مدیر
مجله مدیر 5 دنبال کننده