كلاس آموزش مداحی

2,738

جلسه شهید سید رضا حسینی همدان - خیابان پاسداران - روبروی مسجد فاطمیه داخل كوچه- مكتب امام زمان (عج) حلقه صالحین بسیج مداحان همدان ویژه پسران 15 تا 25 سال