بیژن عبدالکریمی- دین غایت است، دین نقطه شروع نیست

605

Feb 19, 2015 - بیژن عبدالکریمی: دین آینده، دین تئولوژیک نخواهد بود. ... اظهار نظر تاریخی در خصوص روحانیت، نیازمند اطلاعات تاریخی است. ... البته به سادگی نمی توانیم زمان شروع ظهور جریان روشنفکری را تعیین کنیم. .... تاریخ بشر، که هیچ لحظه اش در هیچ نقطه جغرافیا، مستقل از تقدیر و مشیت الهی نیست، متشکل از سنت های ...

۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 32.7 هزار دنبال کننده