فیلم دونیم شدن زمین در زلزله شدیدی که در کرمانشاه ایران رویداد

1,669

به گزارش ایران رویداد بار دیگر امروز زلزله ای شدید در کرماشاه ایران رویداد که نه تنها غرب کشور را لرزاندبلمه وجود تمام ایرانی هم از این واقعه تلخ لرزید و سبب شد تا در این روزهای سرد بارانی هم وطنان عزیزمان در قصر شیرین و سرپل ذهاب دوباره مصدوم شوند. بنا برا ین گزارش تاکنون 485 نفر آمار تلفات و مصدومین اعلام شده است. این فیلم دو نیم شدن زمین است که در زلزله شدید کرمانشاه ایران رویداد.