نگاه شما نسبت به خانواده چگونه است؟ | علیرضا پناهیان

2,825

سخنرانی علیرضا پناهیان در رابطه با تعارض و تناسب های بین زن و مرد در خانواده | Panahian.ir

علیرضا پناهیان 6.2 هزار دنبال کننده
filimo
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel