آشنایی با «میدان فردوسی» در پایتخت ایتالیا

92
در پایتخت ایتالیا، میدانی به نام شاعر پرآوزه ایران، حکیم ابوالقاسم فردوسی نام گذاری شده است. 
کلاکت 15.5 هزار دنبال کننده
pixel