مقایسه تانک کرار ایران و تانک مرکاوا اسرائیل - ایران تانک کرار را پیشرفته ترین ت

5,233
ذوالفقار به اختیار
ذوالفقار به اختیار 1.1 هزار دنبال‌ کننده

مقایسه تانک کرار ایران و تانک مرکاوا اسرائیل - ایران تانک کرار را پیشرفته ترین تانک دنیا میداند! مقایسه رو در رو تمام اتفاقات و چیزهایی که می توان با هم مقایسه کرد.

ذوالفقار به اختیار
ذوالفقار به اختیار 1.1 هزار دنبال کننده