اولین پرسش و پاسخ زنده استارتاپی روی اینستاگرام

802

ناصر غانم زاده به صورت زنده روی اینستاگرام به پرسش ها درباره ی استارتاپ و سرمایه گذاری جسورانه پاسخ می دهد.

محمد رضایی

محمد رضایی

1 سال پیش
عالی بود