اعطای تندیس ویژگان کسب و کار در خوزستان به آقای سعید مدنیان

74
همزمان با آیین شروع ترم مهرماه، اولین آیین اعطای تندیس ویژگان کسب و کار در خوزستان به فارغ التحصیلان MBA و DBA موسسه آموزش عالی آزاد ویژگان که در کسب و کار خود باعث پیشرفت چشمگیر و اشتغال پایداره شده اند، تقدیم گردید. در این ویدیو صحبت های آقای سعید مدنیان در خصوص نقش فراگیری دانش مدیریت کسب و کار در توسعه و پیشرفت ایشان تقدیم می گردد. روابط عمومی موسسه آموزش عالی آزاد ویژگان | MBA www.vibs.ir
pixel