هنری فایول، نظریه پرداز اداری

295
دکتر خلیل صفری 314 دنبال‌ کننده
295 بازدید
اشتراک گذاری
هنری فایول طرح کننده نظریه مدیریت اداری است که تاثیر زیادی در مکتب مدیریت علمی گذاشت. NEWSTUDY.ir
pixel