محتوا چند کلمه داشته باشد برای سئو بهتر است ؟

7
یک سوال پر تکرار درباره تعداد کلمات محتوا و جواب آن. اطلاعات کامل درباره تولید محتوا در سایت بالون قرار دارد.
بالون 10 دنبال کننده
pixel