طراحی و محاسبات تاسیسات برقی ساختمان (تعیین سایز لوله های برق و سینی کابل ها)

0

ادرس دریافت : http://Mohandesbartar.com/tme1260 مهندسین طراح برق درکنار محاسبات مقطع سیم ها و کابل ها باید نوع مناسب لوله های برق مورد استفاده، سایز مناسب آن ها و همچنین ابعاد سینی کابل ها را در طراحی های خود مشخص کرده و مهندسین ناظر برق...

مهندس برتر
مهندس برتر 176 دنبال کننده