روایت تصویری بازدید از محل زندگی یکی از مددجویان

258
این ویدئو روایت بازدید از محل زندگی مادری با 5 فرزند است که همسرش در اثر ورشکستگی در زندان به سر می برد و خانواده اش در شرایط بسیار بدی زندگی میکنند. . برای حمایت از این خانواده، شما عزیزان می توانید به سایت نیکوکاران شریف به آدرس زیر مراجعه نمایید: sharifngo.com/donations
pixel