خانه ما - ماشین زمان

6,544

قصه این انیمیشن از جایی شروع می شود که روزی از روزها یک موجود فضایی با نام بوبو به زمین می آید. بوبو که متوجه شده بزرگترین آرزوی بهمن دیدار با یک موجود فضایی است تصمیم می گیرد نزد او بماند. بهمن در اولین برخورد با بوبو وجود او را در کنارش باور نمی کند اما به تدریج به او عادت کرده و بعد از مدت کوتاهی به او علاقمند می شود و ...

آفرینش
آفرینش 4.1 هزار دنبال کننده