از درد سخن گفتن و از درد شنیدن با مردم بی درد ندانی که چه دردیست!!!

1,607
ویدئوگردی 21.9 هزار دنبال کننده
pixel