پرورش مرغ بومی تخم گذار با حمایت بنیاد علوی در لنده

2,261
صدیقه کریم پور یکی از چند نفری بود که ایده پرورش مرغ بومی تخم گذار را در نخستین مسابقه ایده های برتر مشاغل روستایی بنیاد علوی مطرح کرد و پس از تائید بنیاد علوی با دادن تسهیلات از طرح وی جهت شتغال حمایت کرد.
بنیاد علوی 19 دنبال کننده
گیلدا
%61
کارگردان: کیوان علیمحمدی - امید بنکدار مدت زمان: یک ساعت و 23 دقیقه
گیلدا
pixel