پرورش مرغ بومی تخم گذار با حمایت بنیاد علوی در لنده

1,838

صدیقه کریم پور یکی از چند نفری بود که ایده پرورش مرغ بومی تخم گذار را در نخستین مسابقه ایده های برتر مشاغل روستایی بنیاد علوی مطرح کرد و پس از تائید بنیاد علوی با دادن تسهیلات از طرح وی جهت شتغال حمایت کرد.

بنیاد علوی
بنیاد علوی 15 دنبال کننده
filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 3
%90
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…