تیر زدن اشتباهی محافظ نماینده مجلس به جای خلافکار به خودش

7,237
توضیحات نماینده مردم اضفهان در مجلس در مورد حمله به خودروی وی و محافظانش
ویدئوگردی 19.5 هزار دنبال کننده
pixel