ریاضی نهم ، فصل سوم : استدلال و اثبات در هندسه ، درس 1 : استدلال در هندسه (3)

1,649

در این فیلم ما به حل تمرین از نمونه سؤال امتحانی می پردازیم . حل این تمرین ها ، با استفاده از ابزار و با توضیحات کامل و یادآوری مطالب مورد نیاز است . برای دریافت فیلم کامل دوره آموزشی به لینک زیرمراجعه نمایید . https://faranesh.com/education/18368-riazi9film-amoozeshinohom