یا باب الحوائج - محمود کریمی | الترجمة العربیة | English Urdu Subtitles

260

مداحی شهادت امام موسی کاظم (ع): زمینه: ای به زندان کرده خلوت با خدا نوحه: یا باب الحوائج یا موسی ابن جعفر بانوای: حاج محمود کریمی بازیرنویس: عربی (الترجمة العربیة)، انگلیسی، اردو و فارسی لطمیه موسى الكاظم بصوت الحاج محمود کریمی زمان: شب شهادت امام موسی کاظم ؑ 1396 مکان: هیأت رایة العباس علیه السلام تهران Noha Shahadat Imam Musa al Kadhim (Musa Ibne Jaffar Kazim) by Haj Mahmoud Karimi with English Urdu Arabic Farsi Subtitles, translation and Lyrics 2020

pixel