پرتاب موفق تخم مرغ از ارتفاع هشت متری

196

این پرتاب توسط آقای حسن زین الدینی در سومین دوره مسابقه نجات تخم مرغ دانشگاه علامه جعفری رفسنجان انجام شد