فرزکاری CNC

4,390

اسکن سه بعدی و ماشینکاری فرز CNC تندیس اسب - armanmachine.com - ارائه خدمات ماشینکاری فرز CNC چهار محور و پنح محور -09122784684 -Telegram.me/CNCmachine.com

filimo
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel