دود روانشناختی | غرق شدن در افکار| دوره اسطوره ها

222

اگر هر روز افکار آزاردهنده زیادی به سراغتان میاید دیدن این ویدیو برای شما واجب است! | علی میرصادقی برنده مقام دوم کتاب های خودیاری در جهان | این ویدیو مربوط به دوره رهبری و تاثیرگذاری اسطوره های زندگی و سازمان است برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 77 را به 3000909030 پیامک کنید.

pixel